Selitev dislocirane enote UP FVZ v Občino Vipava s študijskim letom 2021/2022

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) je uspešno akreditirala spremembo lokacije dislocirane enote Nova Gorica in bo po novem »Dislocirana enota Vipava«.

Spoštovani, zelo nas veseli, da bo UP FVZ po večletnih prizadevanjih končno lahko zagotovila boljše pogoje in trajnost izvajanja študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnje tako za študente kot za izvajalce izobraževalnega procesa v dislocirani enoti, kar ste večkrat spodbujali tudi študenti. Selitev v nove prostore na naslovu Trg Pavla Rušta 6, Vipava, se načrtuje v pomladnem in poletnem času, pričetek izvajanja študijskega programa pa v študijskem letu 2021/2022.

Fakulteta bo prostore ustrezno opremila, tako da bodo primerni za izvajanje izobraževalnega procesa.

Opremili bomo predavalnice in specialne učilnice za izvajanje specialnih vaj zdravstvene nege. Urejen bo tudi prostor za shranjevanje potrebnega sanitetnega materiala in drugega potrošnega materiala ter drobnega inventarja. Študenti bodo imeli na razpolago tudi prostor, v katerem se bodo preoblačili (garderoba). Uredili bomo tudi prostor za študente, v katerem jim bo omogočen dostop do interneta, elektronske pošte in COBISS. V referatu bo zaposlena ena oseba, ki bo nudila vse storitve, kakor so jih deležni študenti na sedežu fakultete. Urejeni bosta še dve delovni mesti za učitelje, ki izvajajo pedagoški proces.

Fakulteta bo klinično usposabljanje za študente, vpisane v dislocirani enoti, ki je obvezen del študijskega programa Zdravstvena nega, še vedno izvajala v učnih zavodih, ki so locirani v Severnoprimorski regiji (ZD Ajdovščina, ZD Idrija, ZD Logatec, SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica, DU Nova Gorica, Bolnišnica Sežana, Bolnišnica Postojna, Psihiatrična bolnica Idrija ter tudi v Zdravstveni postaji Vipava, ki spada v mrežo ZD Ajdovščina, Centru starejših Pristan Vipava in CIRIUS Vipava).

Vzpostavljeno bo tudi sodelovanje s krajevno knjižnico tako, da bo obogatila knjižno zbirko s študijskim gradivom in vsebinami s področja zdravstvene nege.

Verjamemo, da imate študenti v zvezi s tem obvestilom veliko vprašanj. Nadejamo se tudi vaših konstruktivnih predlogov, zato vas vabimo, da se udeležite podrobnejše predstavitve nove dislocirane enote UP FVZ

 v ČETRTEK, 28. 01. 2021, ob 11. uri

na zoom povezavi, ki jo boste prejeli tudi v mailu:

https://upr-si.zoom.us/j/83645919323?pwd=KzdqalVvZk4zVVpsQ0FDRnNrcFNpZz09

Morebitna vprašanja, na katere bi želeli prejeti odgovor v sami predstavitvi, lahko do torka, 26. 1. 2021, posredujete na naslov: referat@fvz.upr.si .

S spoštljivimi pozdravi,

 

Prodekan za kakovost za področje zdravstvene nege UP FVZ

doc. dr. Igor Karnjuš

 

 

Dekan UP FVZ

prof. dr. Nejc Šarabon

 

Prodekan za študentske zadeve UP FVZ

doc. dr. Mirko Prosen

 

 

 

Prodekanja za študijske zadeve UP FVZ

doc. dr. Saša Kenig

 

 

 

Rektorica UP

prof. dr. Klavdija Kutnar

 

 

 

 

Dostopnost