Razpis za tutorje študente za študijsko leto 2020/2021

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 30 mest za tutorje študente za študijsko leto 2020/2021. Rok za prijavo je do 30. 9. 2020.

Kandidati za tutorje študente svoje prijave z ustreznimi prilogami:

– posredujejo na naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju, Komisija za študentske zadeve, Polje 42, 6310 Izola, s pripisom “Tutor-študent” ali

– izročijo osebno v Referat za študente UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola).

Prijavni obrazec »Prijava na razpis za tutorje študente na UP FVZ« je dosegljiv na spletni strani UP FVZ.

Tutorje študente imenuje Senat UP FVZ.

Tutor študent, ki želi podaljšati svoj mandat tutorja v študijskem letu 2020/2021, mora prav tako oddati prijavni obrazec na naslov UP Fakulteta za vede o zdravju, Komisija za študentske zadeve, Polje 42, 6310 Izola, s pripisom “Tutor-študent” ali ga izročiti osebno v Referat za študente UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola). Študentu ni potrebno ponovno oddati dokumentacije.

 

Več preberite v Pravilniku o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem, ki je dosegljiv na spletni strani UP FVZ – zavihek Tutorstvo.

Vabljeni k prijavi!

Komisija za študentske zadeve UP FVZ