Razpis za prosti delovni mesti: D17001 strokovni sodelavec za področje zdravstvene nege VII/2   

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 2 delovni mesti:

D17001 STROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGA VII/2   

Opis del in nalog: 

 • pripravljanje in izvajanje vaj, vodenje konzultacij, opravljanje nalog določenih v aktih UP, 
 • mentoriranje pri seminarskih nalogah in pri izvedbi delovne prakse, 
 • pripravljanja in izvajanje vaj v učnih bazah in klinične vaje, 
 • mentoriranje pri izvedbi strokovnega praktikuma, 
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke, 
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke, 
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze, 
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih. 

  Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost: 

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), 
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), 
  • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja). 

  Posebni pogoji: 

  • zaključen dodiplomski študij s področja zdravstvene nege, 
  • zaključen podiplomski študij (pri čemer bodo imeli prednost kandidati, ki imajo zaključen podiplomski študij s področja zdravstvene nege), 
  • izvolitev v naziv Strokovni sodelavec za področje Zdravstvena nega ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v naziv Strokovni sodelavec – področje Zdravstvena nega, 
  • smisel za delo s študenti, 
  • lasten prevoz zaradi izvajanja dela v učnih bazah fakultete. 

   Zahtevana dodatna znanja: 

   • računalniška znanja, 
   • ravnanje z avdiovizualno opremo, 
   • sposobnost timskega dela, 
   • sposobnost organiziranja, 
   • samostojnost, 
   • komunikativnost. 

    Druga zaželena znanja in sposobnosti: 

    • znanje jezikov (angleški jezik razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro), 
    • natančnost in zanesljivost, 
    • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil, 
    • prilagajanje in fleksibilnost, 
    • delo pod časovnim pritiskom. 

    Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika. 

    Delovne izkušnje: 2 leti na področju zdravstvene nege v kliničnem okolju. 

    Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 10. 2022, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. 

    Rok za prijavo:  8. maj 2022 

    Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

    Vabljeni k prijavam!