Razpis za delovni mesti: D010001 Asistent – Asistent VII/2 za področje Fizioterapije

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 2 delovni mesti

D010001 Asistent – Asistent VII/2, za področje Fizioterapija  

Opis del in nalog: 

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic, 
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih, 
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj, 
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic, 
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke, 
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke, 
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze, 
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih. 

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 
 • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja). 

Posebni pogoji: 

 • zaključen dodiplomski študij s področja Fizoterapije, 
 • pogoji za izvolitev v naziv Asistent – področje Fizioterapija. 

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja): 

 • znanja za delo z računalnikom, 
 • ravnanje z avdiovizualno opremo, 
 • sposobnost timskega dela, 
 • organizacijske sposobnosti, 
 • komunikativnost, 
 • praktične spretnosti. 

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika. 

Druga zaželena znanja in sposobnosti: 

 • specialna znanja s področja manualne terapije, 
 • smisel za delo s študenti, 
 • lasten prevoz zaradi izvajanja dela v učnih bazah fakultete, 
 • znanje jezikov (angleški jezik razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro), 
 • natančnost in zanesljivost, 
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil, 
 • prilagajanje in fleksibilnost, 
 • sposobnost organiziranja, 
 • Samostojnost. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2022 dalje, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Možnost financiranja doktorskega študija ter tudi dodatnih usposabljanj in izobraževanj. 

 Rok za prijavo: 30. April 2022 

 Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

 Vabljeni k prijavi!