Ergonomija

ERGONOMIJA

Ergonomija se ukvarja z razumevanjem interakcij med ljudmi in drugimi elementi okolja. Aplicira teoretična znanja, podatke in metode v načrtovanje optimizacije človekovega dobrega počutja v okolju. Ergonomsko ustrezno urejeno delovno in življenjsko okolje izkazuje ugodne vplive na zdravje in zadovoljstvo posameznikov in skupin. Področje fizične ergonomije upravlja z anatomskimi, antropometričnimi, fiziološkimi in biomehanskimi lastnostmi posameznika, ki so povezane s telesnim položajem in aktivnostjo med delom. Za ergonomsko učinkovitost ni dovolj, da okolje prilagajamo človeku temveč tudi človeka okolju, predvsem v skrbi za njegovo psiho-fizično vzdražljivost.

Kratek opis pomembnejših raziskav

  • Raziskave iz področja izvedbe ergonomskih ukrepov v delovnih okoljih z namenom ugotavljanja opaznega in merljivega učinka ukrepov na nekatere kazalce in napovedovalce zdravja (npr. količina dnevne gibalne/športne aktivnosti).
  • Raziskave iz področja priprave ustreznih ergonomskih ukrepov v delovnem okolju in implementacijo le-teh čim širši skupini uporabnikov.
  • Raziskave iz področja razvoja orodij (eksoskeleta) za razbremenitev hrbtenice med dvigovanjem bremen in zadrževanjem prisiljenih položajev. Namen raziskave je zmanjšanje pojavnosti bolečine v križu in uspešnejše reintegracije delavcev z izraženimi težavami.
  • Raziskave iz področja prepoznavanja mehanizmov obremenitev kostno-mišičnega sistema, predvsem med sklanjanjem ter potiskom in dvigom bremen, z namenom zmanjšanja tveganja za zdravje delavca, ki izhaja iz tovrstnih telesnih aktivnosti.
  • Raziskave iz področja razvoja aktivnega sedečega delovne mesta z namenom, povečanja količine gibanja delavca med samim sedenjem.
  • Raziskave iz področja ergonomske optimizacije interakcije posameznika s pripomočki z namenom izboljšanja učinka dela in zmanjšanja kvarnih posledic za zdravje.
  • Raziskave iz področja ergonomsko oblikovanega pohištva z namenom učinkovitejšega in bolj zdravega bivanja v okolju.

Oprema / Laboratorijska infrastruktura

Kineziološki laboratorij je namenjen proučevanju kinezioloških vsebin na področju športa, ergonomije in ohranjanja zdravja. V njem se izvaja športna diagnostika, katere podatki se uporablja v večjih presečnih študijah športne zmogljivosti v različnih športnih disciplinah ter preprečevanja športnih poškodb (fiziološki in biomehanski vidik). Na področju ergonomije se laboratorij uporablja za proučevanje mišično-skeletnih sprememb, ki jih povzročijo specifične obremenitev v športu ali na delu ter razvoj in preverjanje učinkovitosti preventivnih intervencij.

Objave