Raziskovalni dan UP FVZ – 8. september 2021

RAZISKOVALNI DAN UP FVZ 

UP Fakulteta za vede o zdravju bo v sredo, 8. september 2021 med 9. in 14. uro organizirala »Raziskovalni dan UP FVZ«. V okviru »Raziskovalnega dne« bodo svoje dosedanje delo predstavili študentje doktorskega študijskega programa »Preventiva za zdravje«.

Potekal bo v Predavalnici 4, 3. nadstropje SBI na sedežu fakultete, v Izoli. Možna je tudi spletna udeležba. Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava najkasneje do ponedeljka, 6. september 2021, do 15. ure na naslednji povezavi. 

PROGRAM 

A) Predstavitev raziskovalnega dela s področja kineziologije in fizioterapije

UVODNI POZDRAV predsednice Komisije za znanstveno-raziskovalno delo UP FVZ izr. prof. dr. Zale Jenko Pražnikar.

Koordinator sekcije: doc. dr. Matej Voglar
Ocenjevalna komisija: doc. dr. Matej Voglar, doc. dr. David Ravnik, doc. dr. Jernej Rošker, prof. dr. Nejc Šarabon

Matic Sašek (mentor prof. dr. Nejc Šarabon) 9.10 – 9.30 Analiza gibanja z vidika odnosa sila-hitrost-moč
Rok Vatovec (mentor doc. dr. Matej Voglar) 9.30 – 9.50 Vpliv ponavljajočega sklanjanja na pasivno mišično togost trupa
Stefan Stanojević (mentor doc. dr. David Ravnik) 9.50 – 10.10 Vpliv periferne magnetne stimulacije na ravnotežje starejših ljudi s periferno neuropatijo
Odmor – priprava na naslednjo sekcijo 10.10 – 10.20
B) Predstavitev raziskovalnega dela s področja dietetike

Koordinatorica sekcije: izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar
Ocenjevalna komisija: izr. prof. dr. Nina Mohorko, doc. dr. Boris Kovač, izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar

Nives Bogataj (mentorica izr. prof. dr. Nina Mohorko) 10.20 – 10.40 Vpliv karantene zaradi COVID-19 na prehrano in serumske biomarkerje pri zdravih odraslih
Karin Novak (mentorica izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar) 10.40 – 11.00 Vpliv karantene na mikrobno združbo v črevesju in psihološki stres
Odmor za kavo 11.00 – 11.30
C) Predstavitev raziskovalnega dela s področja zdravstvene preventive, zdravstvene nege, IKT v zdravstvu

Koordinator sekcije: izr. prof. dr. Boštjan Žvanut
Ocenjevalna komisija: doc. dr. Sabina Ličen, doc. dr. Mirko Prosen, doc. dr. Melita Peršolja, izr. prof. dr. Boštjan Žvanut

Ajda Cencič (mentor izr. prof. dr. Boštjan Žvanut) 11.30 – 11.50 E-edukacija oseb s sladkorno boleznijo
Primož Režek (mentor izr. prof. dr. Boštjan Žvanut) 11.50 – 12.10 Vpliv e učenja na spremembo vedenja na področju spanja, sedentarnosti in telesne neaktivnosti
Alenka Zavrtanik Čelan (mentor doc. dr. Mirko Prosen) 12.10 – 12.30 Kirurško zdravljenje zgodnjega raka dojk v SB Nova Gorica 2011-2019 – retrospektivna analiza
Tjaša Hrovat Ferfolja (mentorica doc. dr. Melita Peršolja) 12.30 – 12.50 Optimalna metoda čiščenja urinskih katetrov za ponovno uporabo
Vesna Jašić (mentorica doc. dr. Sabina Ličen) 12.50 – 13.10 Dejavniki povezani s slabšim vključevanjem moških v preventivne presejalne programe – integrativni pregled literature

 

ZAKLJUČEK 13.10 – 14.00 Dodatna vprašanja in sugestije za študente; druženje.

Vljudno vabljeni! 

Vaš UP FVZ