Raziskovalni dan UP FVZ v Novi Gorici, 13. 6. 2019

Nova Gorica, 13. 6. 2019

Vabilu na Raziskovalni dan UP FVZ, ki je danes potekal v Novi Gorici, so se odzvali predstavniki lokalnih učnih zavodov s področja zdravstvene nege, dietetike in fizioterpaije ter predstavniki Mestne občine Nova Gorica. Katedre fakultete so predstavile svoje raziskovalno delo in v razpravi z udeleženci nakazali možnosti sodelovanja z lokalnim okoljem.

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za Zdravstveno nego:

  • Raziskovanje na področju farmacevtske skrbi – Erasmus+ projekt Demophac (doc. dr. Igor Karnjuš)
  • Rezultati projekta INTEGRA – spolno reproduktivno zdravje migrantk (doc. dr. Sabina Ličen)
  • Raziskovalni načrti za prihodnost v okviru katedre za ZN (doc. dr. Mirko Prosen)

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za Prehransko svetovanje – dietetiko:

  • Učinki funkcionalnih živil na biokemijske parametre (doc. dr. Zala Jenko Pražnikar in doc. dr. Ana Petelin)
  • Antioksidativni potencial grozdnih tropin in njihovih izvlečkov (doc. dr. Boris Kovač)

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za kineziologijo in fizioterapijo:

  • Kako poskrbeti za zdravje (starejših) zaposlenih na delovnem mestu? – projekt STAR-VITAL (izr. prof. dr. Klemen Širok)
  • Raziskave in razvoj na področju aktivnega staranja: izkušnje iz bilateralnih projektov Avstrija-Slovaška (izr. prof. dr. Nejc Šarabon)
  • Preverbe (ne)skladnosti mer šolskega pohištva in iskanje možnosti izboljšav (Nastja Podrekar)
  • Pomen večplastnosti vrednotenja na poti razvoja eksoskeleta za trup (Žiga Kozinc)
  • Poskusi optimizacije vadbenih ukrepov za preventivo poškodb stegenskih strun (Jan Marušič)