Raziskovalni dan UP FVZ v Izoli, 14. 6. 2019

Izola, 14. 6. 2019

Na UP Fakulteti za vede o zdravju se je odvil drugi junijski Raziskovalni dan UP FVZ. Namen razsikovalnega dne je predstaviti raziskovalno delo in rezultate fakultete ter navezati stike v širšem lokalnem okolju za morebitno bodoče sodelvanje tako z raziskovalnimi institucijami in zdravstvenimi zavodi kot z gospodarkimi organizacijami.

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za Zdravstveno nego:

 • Raziskovanje na področju farmacevtske skrbi – Erasmus+ projekt Demophac (doc. dr. Igor Karnjuš)
 • Rezultati projekta INTEGRA – spolno reproduktivno zdravje migrantk (doc. dr. Sabina Ličen)
 • Raziskovalni načrti za prihodnost v okviru katedre za ZN (doc. dr. Mirko Prosen)

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za Prehransko svetovanje – dietetiko:

 • Učinki funkcionalnih živil na biokemijske parametre (doc. dr. Zala Jenko Pražnikar in doc. dr. Ana Petelin)
 • Vpliv prehranskih intervencij na izgubo telesne mase in na druge kazalnike zdravja (doc. dr. Saša Kenig in doc. dr. Tamara Poklar Vatovec)
 • Antioksidativni potencial grozdnih tropin in njihovih izvlečkov (doc. dr. Boris Kovač)
 • Motivatorji za izbiro hrane – EATMOT projekt (doc. dr. Maša Černelič Bizjak)

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za kineziologijo in fizioterapijo:

 • Preverbe (ne)skladnosti mer šolskega pohištva in iskanje možnosti izboljšav (Nastja Podrekar)
 • Pomen večplastnosti vrednotenja na poti razvoja eksoskeleta za trup (Žiga Kozinc)
 • Poskusi optimizacije vadbenih ukrepov za preventivo poškodb stegenskih strun (Jan Marušič)
 • V iskanju večje uporabnosti temeljnega odnosa sila: hitrost: moč (izr. prof. dr. Nejc Šarabon)