Raziskovalni dan 2023

UP Fakulteta za vede o zdravju bo v torek, 19. septembra 2023, organizirala Raziskovalni dan.

Potekal bo na sedežu fakultete (Polje 42, Izola) v Predavalnici 2 (pritličje).

V okviru »Raziskovalnega dne« bodo študenti 3. stopnje ter sodelavci posameznih kateder predstavili svoje raziskovalno delo.

Prijava je možna najpozneje do srede, 13. septembra 2023.

Po zaključku formalnega dela dogodka sledi druženje prisotnih v želji po krepitvi obstoječih sodelovanj in vzpostavitvi novih poslovnih vezi.

Prijava na dogodek: PRIJAVNICA

PROGRAM

Predavalnica 2, od 15.00 do 18.00

Katedra za prehransko svetovanje – dietetiko

asist. Tanja Črešnovar, Nebojša Đurišić, dr. med., asist. Bernarda Habe 15.05 – 15.35 Učinki časovno omejenega prehranjevanja na zdravje
doc. dr. Boris Kovač 15.35 – 15.50

 

Potencial grozdnih tropin za pripravo funkcionalnih izdelkov

 

Katedra za fizioterapijo in Katedra za kineziologijo

Iva Weingerl 16.00 – 16.15 Učinki vadbenih pristopov za zmanjšanje razmaka preme trebušne mišice po porodu
Luka Križaj 16.15 – 16.30 Optimizacija obravnave enostranske ahilarne tendinopatije srednjega dela s kombinacijo izometrične in ekscentrične vadbe
doc. dr. Matej Plevnik 16.30 – 16.45 Umeščanje urbanega glampinga v inovativne oblike turističnih produktov istrskega zaledja

Katedra za zdravstveno nego

Lucija Matić 17.00 – 17.15) Evalvacija virtualnega in realnega učnega okolja na področju zdravstvene nege z vidika učenca (prikaz dveh kvalitativnih raziskav)

 

Primož Režek

 

17.15 – 17.30 Prihodnost digitalnih tehnologij v izobraževalnih in delovnih procesih zdravstva pri obravnavi množičnih nesreč
druženje prisotnih od 17.30 dalje
Dostopnost