Prosto delovno mesto: Asistent VII/2 za področje »Zdravstvena nega«

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas do 30. 9. 2025, predvidoma od 1. 10. 2024 dalje, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Možnost financiranja doktorskega študija ter tudi dodatnih usposabljanj in izobraževanj.

Področje vsebine dela: zdravstvena nega otrok in mladostnikov.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:
Asistent za področje zdravstvene nege otroka pripravlja in izvaja seminarje ter laboratorijske vaje, kjer študente seznanja s teoretičnimi in praktičnimi vidiki zdravstvene nege otrok. Koordinira klinične vaje, pri čemer organizira delo študentov v bolnišničnem okolju in zagotavlja, da pridobijo neposredne izkušnje pri zdravstveni negi otrok. Prav tako tesno sodeluje z zdravstvenimi delavci in pedagoškim osebjem, da zagotovi integrirano in kakovostno izobraževanje študentov.

Splošen opis del in nalog:

 1. sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih v aktih UP in članic,
 2. vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 3. pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 4. izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 5. udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 6. opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 7. sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze, opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.


Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja).

Posebni pogoji:

 1. zaključen dodiplomski in podiplomski študij s področja zdravstvene nege.
 2. pogoji za izvolitev v naziv Asistent – področje Zdravstvena nega. Če izbrani kandidat nima veljavne izvolitve v naziv, se pogodba o zaposlitvi sklene po izvolitvi v naziv.
 3. najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju oskrbe otrok in mladostnikov v kliničnem okolju.


Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.


Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • smisel za delo s študenti,
 • lasten prevoz zaradi izvajanja dela v učnih bazah fakultete,
 • znanje angleškega jezika (razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro),
 • natančnost in zanesljivost,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • sposobnost organiziranja,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • želja po stalnem strokovnem, pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem izpopolnjevanju s predmetnega področja.

Rok za prijavo: 3. julij 2024.

Ponudbe z motivacijskim pismom in z življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si.

Vabljeni k prijavam! 

  Dostopnost