Prosto delovno mesto: Asistent VII/2, za področje Fizioterapija

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2023 dalje, s poskusno dobo treh mesecev, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Možnost financiranja doktorskega študija ter tudi dodatnih usposabljanj in izobraževanj.

 Opis del in nalog:

 1. sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 2. vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 3. pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 4. izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 5. udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 6. opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 7. sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 8. opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja).

Posebni pogoji:

 • zaključen dodiplomski študij s področja Fizoterapije,
 • pogoji za izvolitev v naziv Asistent – področje Fizioterapija. Če izbrani kandidat nima veljavne izvolitve v naziv, se pogodba o zaposlitvi sklene po izvolitvi v naziv.

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • specialna znanja s fizioterapije,
 • smisel za delo s študenti,
 • lasten prevoz zaradi izvajanja dela v učnih bazah fakultete,
 • znanje jezikov (angleški jezik razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro),
 • natančnost in zanesljivost,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • sposobnost organiziranja,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • željo po stalnem strokovnem, pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem izpopolnjevanju s predmetnega področja.

Rok za prijavo: 23. 5. 2023

Ponudbe s spremnim pismom, v katerem pojasnite, zakaj vas delovno mesto zanima in kako ustrezate opisu ter z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si.

Vabljeni k prijavam! 

Dostopnost