Prosta mesta za podiplomske študijske programe

Prosta mesta drugega prijavnega roka za vpis v magistrske študijske programe za kandidate/-ke državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tretji prijavni rok za kandidate/-ke tujce  (izven Evropske Unije) :

Študijski program Razpisana prosta mesta za kandidate/-ke državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva Razpisana prosta mesta za kandidate/-ke tujce  (izven Evropske Unije)
Aplikativna kineziologija DA DA
Dietetika in klinična prehrana DA NE
Fizioterapija NE DA
Športna vzgoja DA DA
Zdravstvena nega DA DA

Prosta mesta drugega prijavnega roka za vpis v doktorski študijski program Preventiva za zdravje:

 

Študijski program Razpisana prosta mesta za kandidate/-ke državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva Razpisana prosta mesta za kandidate/-ke tujce  (izven Evropske Unije)
Preventiva za zdravje DA DA
Dostopnost