Promocija zdravja na delovnem mestu v več mestih S in J Primorske – DELAVNICE

Skrb za zdravje in zadovoljstvo delavcev je pomemben korak k uspešnosti posameznih organizacij in posledično za zdravje in zadovoljstvo ljudi v regiji, kjer organizacije delujejo. S proaktivnim ukrepanjem na tem področju lahko prispevamo k izboljšanju zdravstvenih, ekonomskih in socialnih kazalcev na ravni organizacije, regije in države. S tem zavedanjem smo v sodelovanju Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Društva za ergonomijo in izbranih lokalnih skupnosti (lokacije izvedbe: Idrija, Nova Gorica, Ajdovščina, Izola) pripravili serijo delavnic z naslovom Interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih podjetjih Primorske. Omenjene, v nadaljevanju kratko opisane, delavnice se bodo zvrstile med 30. 8. in 25. 9. 2017 – po tri vsebinsko različne delavnice različnih vsebin na vsaki izmed omenjenih lokacij (glejte tabelo).

Na delavnice se prijavite po e-pošti na naslov predel-prijave@upr.si

Pri prijavi navedite vaš ime in priimek, podjetje iz katerega prihajate ter datum in lokacijo delavnice na katero se prijavljate.

Udeležba na delavnicah je brezplačna, udeleženci prejmejo gradivo. Delodajalcem v vednost dodajamo, da je vsebina delavnic skrbno izbrana na način, da sodi v okvir zakonsko zapovedane promocije zdravja na delovnem mestu.

Razpored delavnic

 Izola(14-16h)Idrija(16-18h)Nova Gorica(14-16h)Ajdovščina(14 -16h)
Delavnica 130. 8. 201711. 9. 201731. 8. 20177. 9. 2017
Delavnica 26. 9. 201718. 9. 20177. 9. 201714. 9. 2017
Delavnica 313. 9. 201725. 9. 201718. 9. 201731. 8. 2017

Delavnica 1: Telesna aktivnost in ergonomska prilagojenost kot temelj zdravega delovnega okolja;

Delavnica 2: Zavzemanje aktivne vloge pri prepoznavanju in uravnavanju stresa na delovnem mestu;

Delavnica 3: Male spremembe v prehrani, veliki koraki k zdravju.

Lokacije:

Nova Gorica: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica (velika dvorana).

Idrija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija, Lapajnetova ulica 19, 5280 Idrija, (predavalnica).

Ajdovščina: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina – Obrtni dom, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, (predavalnica).

Izola: Kampus Livade Univerze na Primorskem, Livade 6, 6310 Izola (velika predavalnica Omega).

Pomembno pojasnilo:

Na vsaki izmed navedenih lokacij so dobrodošli vsi zainteresirani iz širšega geografskega področja. Tako na primer na delavnice v Izolo vabimo vse zainteresirane iz Širšega področja Pirana, Izole, Kopra, Ankarana in širše. Podobno velja za vse ostale lokacije.

VSEBINSKI OPISI DELAVNIC

Delavnica 1: Telesna aktivnost in ergonomska prilagojenost kot temelj zdravega delovnega okolja

Pomenu gibalne aktivnosti za zdravje se v zadnjih letih daje upravičeno veliko poudarka, saj številne študije dokazujejo pozitivne učinke na širok spekter kazalnikov zdravja. Pri tem se poudarja na eni strani pomen doseganja minimalne količine zmerne in visoko intenzivne gibalne aktivnosti, kot na drugi strani skrajševanje neprekinjene neaktivnosti. Slednja se v sodobnem svetu, v obliki sedečega dela, vse pogosteje pojavlja. Poleg problematike statične drže bodo predstavljeni tudi mehanizmi nastanka bolečine v spodnjem delu hrbta in drugih mišično-skeletnih bolečin v povezavi z obremenitvami na delovnem mestu. V tem kontekstu bodo podana priporočila za ergonomsko ureditev delovnega okolja z namenom zmanjševanja in optimizacije obremenitev najpogosteje preobremenjenih telesnih segmentov. Sledila bodo praktična priporočila za aktivne odmore na delovnem mestu prilagojena različnim skupinam delovnih mest. V sklepnem delu bodo podana priporočila za gibalno/športno aktivnost v prostem času. Namen srečanja bo udeležence seznaniti z možnimi mehanizmi nastanka najpogostejših z delom povezanih zdravstvenih težav, podati izhodišča za zmanjševanje obremenitev na delovnem mestu in opremiti udeležence s praktičnimi orodji za lažje doseganje priporočljive količine gibalne aktivnosti.

Delavnica 2: Zavzemanje aktivne vloge pri prepoznavanju in uravnavanju stresa na delovnem mestu

Tako doma, kot tudi na delovem mestu, se vsakodnevno soočamo z različnimi obremenitvami. Moderen način življenja prinaša mnogo takšnih in drugačnih zahtev, ki lahko posamezniku povzročajo stres. Stres ni vedno negativen, saj lahko v zmernih količinah deluje spodbudno za doseganje ciljev. Kadar je stres zelo intenziven ali kadar je dolgotrajno prisoten se pogosto počutimo utrujene in preobremenjene, kar vpliva na upad delovne produktivnosti, slabšanje medosebnih odnosov ter vpliva na naše zdravje. Za vse, ki si želijo dolgoročno skrbeti za zdravje, dobro počutje in medosebne odnose ter učinkovito in z veseljem opravljati svoje delo, je nujno poznavanje simptomov stresa, razumevanje vzrokov ter poznavanje strategij za preprečevanje in obvladovanje stresa. Namen srečanja bo, seznanitev z osnovnimi značilnostmi doživljanja stresa, vzroki zanj ter načini obvladovanja. V prvem delu delavnice bomo pregledali simptome in vrste stresa, spoznali kje je meja med dobrim in slabim stresom ter kakšne so posledice, če smo slednjemu dalj časa izpostavljeni. Seznanili se bomo tudi s sindromom izgorelosti ter pozornost posvetili različnim strategijam obvladovanja stresa na delovnem mestu. Drugi del delavnice bo namenjen izvajanju enostavnih vaj, za usvojitev veščin, s katerimi lahko sami pripomoremo k boljšemu počutju in razpoloženju.

Delavnica 3: Male spremembe v prehrani, veliki koraki k zdravju

Človek je dandanes vse bolj suženj hitrega načina življenja, površinskih odnosov, stresa in odtujenega stika s seboj. Na ta način se iz dneva v dan srečujemo z neurejeno prehrano. Ker nam trenutno zdravje še dokaj dobro služi, skrb za lastno zdravje pogosto zanemarjamo. Vendar je le ta prvi in ključni pogoj za uresničitev vsega, kar si želimo v prihodnosti. Naša prehrana in zdravje sta tesno povezana. Prehrana lahko deluje kot zaščita in prispeva h kvaliteti življenja, lahko pa tudi škodi in predstavlja resno grožnjo zdravju in je vzrok za težave povezane z njim (srčno-žilne bolezni, bolezni kosti in mišic, rak, sladkorna bolezen, debelost, itd.). Namen prehranske delavnice bo narediti korak k boljšem počutju in zdravju. Na srečanju bomo pregledali najpogostejše težave, ki so povezani s slabim prehranjevanjem, kako učinkovito uravnavati telesno maso in kako najenostavneje pričeti spreminjati lastno prehrano. Predstavljeni bodo praktični primeri hitrih in kakovostnih obrokov ter finančni pogled na zdravo prehrano. Spodbudili bomo kritično razmišljanje o informacijah iz revij, televizije ali spleta ter izpostavili tudi čustveni pogled na hranjenje in vpliv spremembe prehranjevanja na vse člane družine. Nenazadnje bomo v skupni diskusiji obdelali tudi tisto kar iz področja prehrane zanima prav vas. Potrudili se bomo, da boste z delavnice odšli motivirani in z informacijami, ki so za vas ključne. »Vse je strup in nič ni škodljivo, samo odmerek loči zdravilo od strupa.« je zapisal švicarski renesančni znanstvenik Paracelsus. Preveč jabolk ravno tako škoduje kot preveč čokolade. Stradanje prav tako kot prenajedanje. To potrjuje tudi stroka. Naša naloga je, da širimo znanje in vlivamo voljo in moč odločitve za boljše zdravje.

Prijazno vabljeni!

izr. prof. dr. Nejc Šarabon, vodja projekta