Prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult. je bil izbran za mednarodnega člana “Akademije tehničkih znanosti Hrvatske” (HATZ)

Zagreb, 13. maj 2015

Prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult. je bil izbran za mednarodnega člana “Akademije tehničkih znanosti Hrvatske” (HATZ) v Oddelku bioprocesnega inženirstva.

»Hrvatska akademija tehničkih znanosti« je osnovana je 19. januarja 1993. Od leta 2009 ima status znanstvene organizacije. Osnovna dejavnost Akademije je raziskovanje in razvoj na področju tehničnih ved, delo na projektih nacionalnega pomena, delo na projektih ministrstev, vladnih agencij in podjetij, spodbujanje organizacije znanstvenega dela, priprava znanstvenih študij, strokovnega znanja, poročil in projektov, razprava in predstavitve pogledov o aktualnih vprašanjih znanosti in industrije, organizacija znanstvenih sestankov, publikacij, sodelovanje z akademijami doma in v tujini ter prenos znanja.

Imenovanje je velika čast zato prof. dr. Petru Rasporju, dr. h. c. mult. iskreno čestitamo!

dekanja UP FVZ

porf. dr. Darja Barlič Maganja

Slavnastni akademiki na dan prejamanja priznanja  13. 5.  2015(od desne proti levi):

Prof. dr. sc. Zlatko Kniewald (Emeritus Akademije),   Prof. dr. sc. Vladimir Andročec (Član Akademije in aktualni predsednik),   prof. dr. Vito Turk (Častni član Akademije),  in

Prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult.(Mednarodni član Akademije)

Dostopnost