PREVAJALNIK SREDNJEŠOLSKIH IN UNIVERZITETNIH PROGRAMOV

Univerza na Primorskem (UP) je pripravila prevajalnik programov, s pomočjo katerega lahko preverite skladnost srednješolskih strokovnih in poklicno-tehniških programov z univerzitetnimi študijskimi programi UP.

S študijskim letom 2023/2024 začnejo za univerzitetne študijske programe veljati novi pogoji za vpis za kandidate, ki bodo srednjo šolo zaključili s poklicno maturo in enim opravljenim predmetom splošne mature. Zaradi preglednosti smopripravili prevajalnik programov, s pomočjo katerega se lahko preveri skladnost srednješolskih strokovnih in poklicno-tehniških programov z univerzitetnimi študijskimi programi UP. 

To pomeni, da lahko s prevajalnikom enostavno preverite možnost vpisa na univerzitetne študijske programe Univerze na Primorskem z opravljenim srednješolskim strokovnim ali poklicno-tehniškim programom. Obenem je potrebno biti pozoren na vpisne pogoje posameznega študijskega programa, torej, kateri dodatni maturitetni predmet mora biti opravljen za vpis na želeni študijski program. 

Prevajalnik programov vključuje vse univerzitetne študijske programe UP, ki od študijskega leta 2023/2024 dalje omogočajo vpis dijakom (tudi) z opravljeno poklicno maturo. Omogoča pregled skladnosti programov glede na štiri klasifikacije (Klasius-P-16, FORD, ARRS, CERIF), in sicer primerja klasifikacijsko področje izbranega študijskega programa s klasifikacijskim področjem srednješolskega strokovnega ali poklicno-tehniškega programa.

Omogoča iskanje po posameznem srednješolskem programu ali po posameznem univerzitetnem programu in predstavlja pomoč kandidatom za vpis na UP z iskanjem po posameznem srednješolskem programu ali po posameznem univerzitetnem programu.

Prevajalnik je dostopen na tej povezavi:  https://www.upr.si/si/studij–vpis/711-prevajalnik-srednjesolskih-in-univerzitetnih-programov/