Prednosti študija na FVZ?

Naš cilj je zagotoviti pogoje za vaš poklicni in osebni razvoj. Imamo izjemne učitelje in raziskovalce, ki komunicirajo s svojimi študenti, jih usmerjajo in pomagajo razviti osebnostni potencial vsakega študenta. Razvijamo in spodbujamo sistem študentskega in učiteljskega tutorstva, ki pomaga študentom premagati začetne ovire in reševati vprašanja ter izzive, s katerimi se pri študiju soočajo.  

Moderno opremljeni prostori in simulacijski center za zdravstveno nego omogoča vpeljevanje pomembnih novih metod poučevanja študentov s področja tako splošne kot kritične obravnave pacientov. Oba študijska programa sta se dobro uveljavila v slovenskem prostoru, študijska programa s področja dietetike pa sta edinstvena v Sloveniji in študentom nudita poglobljena znanja, ki so potrebna za celostno prehransko obravnavo in dietoterapijo posameznika in populacijskih skupin.

Po diplomi lahko na fakulteti nadaljujete študij na podiplomski ravni. Magistrski študijski programi UP FVZ so nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov, katerih namen je usposobiti študente za izvajanje zahtevnejših strokovnih in razvojno-raziskovalnih nalog in s tem povezano uresničevanje nacionalnih potreb po vrhunskih strokovnjakih ter novih vsebinah izobraževanja s področja ved o zdravju. 

Dostopnost