Postani TUTOR ŠTUDENT

VABLJENI K VPISU V PROGRAM TUTORSTVA V NOVEM ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022!

PRIJAVE DO 15. SEPTEMBRA 2021!

ONLINE PREDSTAVITEV SISTEMA TUTORSTVA NA UP FVZ BO POTEKALA V ČETRTEK, 2. SEPTEMBRA 2021, OB 10. URI.

Link Zoom: https://upr-si.zoom.us/j/5941156962?pwd=eUMzL0Jrd1dTVmFQc1pFNmdmaElHUT09

FB dogodek: https://fb.me/e/40pJ4swzo

VEČ O TUTORSTVU:

Kaj je tutorstvo ?

Tutorstvo je sistem medsebojne študentske pomoči, ki ustvarja pogoje za organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija.

Namen tutorstva ?

Je krepitev neposrednih stikov in sodelovanja med študenti in učitelji, uspešno vključevanje študentov v univerzitetno okolje, izmenjava informacij in izkušenj študentov, vodenje, svetovanje in skupno iskanje poti pri reševanju težav, urejanju raznih dokumentacij, pomoč pri vključevanju v študijsko življenje, predstavitev obštudijskih dejavnosti ter seznanitev s pravnimi in drugimi akti na Univerzi na Primorskem in Fakulteti za vede o zdravju.

Kaj pridobite kot izbran študent tutor ?

  • pogoje za razvoj na osebnem in strokovnem področju,
  • seznanitev s tehnikami svetovanja, izboljšava komunikacijskih veščin,
  • kompetence javnega nastopanja,
  • razumevanje dinamike študijskih obveznosti,
  • spoznavanje sistema delovanja fakultete in njenih organov, pravnih aktov,
  • NOVOST: Možnost vpisa izbirnega predmeta »Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga« v obsegu 3 ECTS (strukturiran sklop predavanj z namenom osvojitve kompetenc organiziranja, upravljanja, vodenja študentov ali večjih skupin.)

Obrazec za prijavo skupaj z ostalimi informacijami najdete na:

https://fvz.upr.si/studij/tutorstvo/