Podelitev diplom UP FVZ

V ponedeljek, 25. 3. 2024, je potekala svečana podelitev diplom UP Fakultete za vede o zdravju. Podelitev je potekala v kongresnem centru Portus, v dvorani Colombo, v Portorožu.

Z uvodno pesmijo Samo obstati ne smeš, ki je himna Univerze na Primorskem, je dogodek otvoril godalni kvartet Prima, ki deluje pod okriljem Glasbenega društva NOVA. Zasedbo mladih glasbenikov, ki jih druži velika strast do glasbe, predstavljajo: Mihaela Peca na prvi violini, Katja Dadič na drugi violini, Vera Sturman na violi in Luka Mužina na violončelu. Ob izvedbi himne »Gaudeamus« se je kvartetu pridružil izjemen vokalist Manuel Perhavec, ki je diplomant študijskega programa Fizioterapija na naši fakulteti.

V peteklem letu je diplomiralo 330 diplomantov in diplomantk UP FVZ na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Diplomske listine sta podelila dekan prof. dr. Nejc Šarabon in prorektor za ekonomiko in finance Univerze na Primorskem, prof. dr. Rok Strašek.

Ob 13. uri je potekala podelitev diplomskih listin diplomantom in diplomantkam univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija, univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Fizioterapija, diplomantom in diplomantkam študijskega programa 2. stopnje Aplikativna kineziologija, študijskega programa 2. stopnje Dietetika in študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega.

Ob 17. uri je potekala podelitev diplom diplomantom in diplomantkam dodiplomskega študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika in dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega.

 

Izmed vseh je fakulteta podelila tudi nagrade za najuspešnejša študenta na dodiplomskem in podiplomskem študiju, študente, ki so po oceni strokovne komisije najbolje napisali in zagovarjali svoje zaključno delo na dodiplomskem in podiplomskem študiju in nagrado za najaktivnejšega študenta na področju obštudijskih dejavnosti.

Nagrado za najuspešnejšo diplomantko na dodiplomskem študiju je prejela Uršula Prelesnik, odlična študentka Fizioterapije, ki je med študijem presegla postavljene cilje učnih vsebin ter dosegla najboljše povprečje generacije.

Nagrado za najboljše zaključno delo na dodiplomskem študiju je prejela Špela Belec, diplomantka študijskega programa Fizioterapija, ki je pri zaključni nalogi z naslovom »Ocena uspešnosti zdravljenja kolena z mikrofrakturiranjem” pod mentorstvom doc. dr. Mohsena Husseina in somentorstvom doc. dr. Denise Manojlović Ivezić, preučevala uspešnost postopka mikrofrakturiranja z vidika funkcionalnosti sklepa in zmanjšanja bolečin. V okviru zaključne naloge je bila izvedena temeljita analiza literature in raziskava, ki presega pričakovanja zaključne naloge na prvi stopnji študija.

Nagrado za najuspešnejšo diplomantko na podiplomskem študiju je prejela Polona Cuderman, diplomantka študijskega programa 2. stopnje Dietetika, ki je v času celotnega študija izkazovala nadpovprečne rezultate ter študij zaključila z najboljšim povprečjem generacije.

Nagrado za najboljše zaključno delo na podiplomskem študiju prejme Daniel Djurić, diplomant študijskega programa 2. stopnje Aplikativna kineziologija. Magistrska naloga Daniela Djurića z naslovom »Razlika med navpičnim skokom brez in z nasprotnim gibanjem: povezava z mišično togostjo in eksplozivno jakostjo« pod mentorstvom doc. dr. Žige Kozinca je pomemben prispevek k področju športne znanosti in kineziologije. Njegove ugotovitve imajo pomembne praktične implikacije za trening in rehabilitacijo športnikov, saj omogočajo boljše razumevanje biomehanike skoka in njegove povezave z mišično funkcijo.

Nagrado za najboljše zaključno delo na študijskih programih 3. stopnje je prejela Nastja Podrekar Loredan, doktorandka študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija. Njena doktorska disertacija nosi naslov »Ergonomsko načrtovanje šolskega pohištva«, nastala je pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona in somentorstvom izr. prof. dr. Dorjane Zerbo Šporin, ter prispeva k razumevanju pomembnosti ergonomskega oblikovanja šolskega pohištva in njegovega vpliva na dobro počutje otrok ter mladostnikov med poukom.

Nagrado za najaktivnejšega študenta na področju obštudijskih dejavnosti sta prejela kar dva diplomanta, in sicer Patrik Benčina, diplomant študijskega programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija, in Miloje Vacić, diplomant študijskega programa 1. stopnje Fizioterapija. Patrik Benčina in Miloje Vacić sta bila in sta še vedno aktivna člana Študentskega sveta Fakultete za vede o zdravju. Med študijem na 1. stopnji sta vsestransko sodelovala na področju obštudijskih dejavnosti ter veliko pripomogla k prepoznavnosti fakultete z udeležbo na različnih promocijskih in drugih dogodkih.

 

Na koncu sta imela kratka nagovora tudi predsednica Študentskega sveta Univerze na Primorskem Lana Erjavec, in nagovor diplomantom predsednika Alumni kluba Univerze na Primorskem, izr. prof. dr. Mirka Prosena.

 

Vsem diplomantom in diplomantkam ter nagrajencem prisrčno čestitamo!

Dostopnost