Pet-dnevni program izobraževanja – projekt CO.N.S.E.N.SO

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju organizira

Pet-dnevno izobraževanje za medicinske sestre v okviru porjekta CO.N.S.E.N.SO

od ponedeljka, 27. 6. 2016, do petka, 1. 7. 2016

Five-Day Training Programme

O projektu:

Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo. Projekt je v luči demografskih sprememb za Slovenijo ključnega pomena z vidika priprave novega zakona o dolgotrajni oskrbi, kar podrobneje opisujemo v nadaljevanju, hkrati pa pomeni pridobitev novih znanj in dobrih praks s področja skrbi za starejše in tudi širitev naših dobrih praks, ter naslavlja naraščajoče potrebe starejšega prebivalstva. V projektu bomo pripravili nov model oskrbe starostnika ter za izvajanje le te usposobili štiri polno zaposlene načrtovalke oskrbe/patronažne medicinske sestre. Gre za ključno osebo, ki bo oblikovala in pripravlja personalizirane storitve za starejše; projekt predvideva periodične obiske FCN, da bi evalvirala izvajanje oskrbe, poskrbela za manjše zdravstvene in socialne potrebe in promovirala bolj zdrav življenjski slog. Projekt je torej zelo zanimiv za slovenski prostor, saj gre v prvi vrsti za profil, ki še ni uveljavljen in ki bi deloma integriral tako zdravstvene, kot socialne storitve. Načrtovalke oskrbe/patronažne sestre bodo tekom projekta obiskale 2.000 oseb starejših od 65 let in njihove družine. Namen projekta je torej oblikovati in v okolju testirati model, ki bo zajemal celovito zdravstveno socialno oskrbo starostnika, z oblikovanjem profila načrtovalke oskrbe/patronažne sestre, ki skrbi za potrebe starostnika ne glede na njegove psihofizične sposobnosti.

Pričakovani ključni rezultati projekta so izboljšan dostop do zdravstveno socialnih storitev za starejše na področju dolgotrajne oskrbe, zmanjšani stroški zdravstvene obravnave, ki bodo posledica novega načina zagotavljanja oskrbe starejšim v skupnosti, s sodelovanjem različnih deležnikov in partnerjev bomo pridobili nova znanja in dobre prakse, ki bodo pripomogle k socialnim in zdravstvenim inovacijam na področju skrbi za starejše, spodbujanje socialnega podjetništva.