Oprema

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Odgovorna in kontaktna oseba Polni naziv opreme Dostop do opreme Cena na uro (EUR – DDV ni vključen)

dr. Katja Bezek

(katja.bezek@fvz.upr.si

ali 05/66 26 483)

Mikropretočni sistem CellASIC ONIX2 omogoča nadzor pretoka raztopin, temperature in atmosfere ter neposredno spremljanje dogajanja preko mikroskopa. Omogoča delo s celicami v suspenziji in s pritrjenimi celicami; spremljanje diferenciacije in odziva različnih celičnih linij v času, določanje delovanja protimikrobnih sredstev, spremljanje in preprečevanje tvorbe biofilma, določanje interakcij patogenih mikroorganizmov na modelu celičnih linij.

Mikropretočni sistem CellASIC ONIX2 se nahaja v celičnem laboratoriju UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola) in je povezan z računalnikom. Poskus poteka v komercialno dostopnih ploščicah, primernih za napravo, ki se priklopijo na nastavek naprave in vakumsko zaprejo. Nadzor sistema je mogoč preko programske opreme na računalniku.

0 €