Oddaljen dostop do baz podatkov

Spoštovani uporabniki,


študenti lahko od konca meseca decembra dalje dostopate do podatkovnih Univerze na Primorskem preko oddaljenega dostopa. 


Dostop je omogocen do:

  • JSTOR (1678 naslovov revij),
  • SpringerLink (1924 naslovov revij),
  • ScienceDirect (422 naslovov revij),
  • Willey Online (1340 naslovov revij).
  • EBSCOHost (17597 naslovov revij),
  • Emerald (157 naslovov revij),
  • SAGE (502 naslova revij),
  • Ebrary.

Povežete se preko strani: https://remote.upr.si 

Vaše uporabniško ime in geslo sta enaka kot ga imate za eduroam na Univerzi na Primorskem, le brez domene. Namesto ime.priimek@upr.si (za zaposlene) ali VpisnaŠtevika@student.upr.si (za študente) kot uporabniško ime uporabite le ime.priimek (za zaposlene) in vpisno številko (za študente). 

Po prvi prijavi obvezno preberite Navodila za povezavo.

Prosimo, da pri uporabi polnih besedil clankov in knjig preko oddaljenega dostopa upoštevate pogoje uporabe, ki so enaki pogojem dostopa znotraj prostorov Univerze na Primorskem.