Obremenitvena fiziološka testiranja vrhunskih in rekreativnih športnikov

UP FVZ s strokovnimi sodelavci izvaja obremenilne teste za vrednotenje aerobne in anaerobne vzdržljivosti in moči. Pri delu uporabljamo izključno najsodobnejšo merilno opremo, meritev pa izvaja izobražen strokovni kader z več leti izkušenj na področju znanosti v športu. Meritve največje porabe kisika, anaerobnega praga, aerobne moči in ostalih fizioloških kazalcev so sedaj na voljo tudi na Obali. Več informacij na e-naslovu borut.fonda@fvz.upr.si

Dostopnost