Objavljen sklep o razpisu volitev rektorja UP

Senat UP je na svoji 41. redni seji z dne 21. maja 2015 sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem. Omenjeni sklep določa dan razpisa volitev, kot tudi datum izvedbe rednih volitev rektorja UP. Sestavni del sklepa je rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil, za izvedbo rednih volitev rektorja UP pa je imenovana volilna komisija. 

Več v priloženem