Objavljen je razpis za mlade raziskovalce na UP v letu 2024

Objavljen je razpis za mlade raziskovalce na UP v letu 2024

UP je objavila razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali za poklic raziskovalca in opravljali doktorski študij na UP. V letu 2024 so razpisana 4 prosta mesta, pri naslednjih mentorjih, članicah UP in raziskovalnih področjih:

prof. dr. Michel Lavrauw, UP IAM (matematika), prof. dr. Enes Pasalic, UP IAM (matematika), izr. prof. dr. Aleksander Janeš, UP FM (upravne in organizacijske vede) in prof. dr. Nejc Šarabon, UP FVZ (šport).

Na razpis se do 15. junija 2024 lahko prijavijo kandidati, ki imajo zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela vsaj 8. Pri vsakem mentorju bo izbran en mladi raziskovalec, s katerim se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let.

Povezava na razpis: https://www.upr.si/si/o-univerzi/razpisi/kadrovski-razpisi/5291-

Delo mladega raziskovalca pri mentorju prof. dr. Nejcu Šarabonu

Zaželeno študijsko področje kandidata za mladega raziskovalca je fizioterapija, gibalna terapija, manualna terapija.

Vsi pogoji za zasedbo delovnega mesta in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani Univerze na Primorskem (https://www.upr.si/si/o-univerzi/razpisi/kadrovski-razpisi/5291- ) Kandidati opravijo prijavo preko prijavnega obrazca na e-naslov, ki je naveden v besedilu razpisa objavljenega na spletni strani Univerze na Primorskem (rubrika razpisi/kadrovski razpisi). Razpis je odprt od 15. 3. 2024 do 15. 6. 2024.

Dostopnost