Objava seznama kandidatov za volitve v ŠS UP FVZ 2014/2015

Na podlagi 13. člena Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem z dne 29.3.2014, volilna komisija za študentske volitve UP FVZ objavlja seznam Kandidatov za predstavnike študentov na volitvah v ŠS UP FVZ v študijskem letu 2014/2015:

 Razglas seznama kandidatov

Volitve bodo potekale 17. 12. 2014 od 9.00 do 17.00 v Izoli in Novi Gorici.

Študenti lahko svojo glasovnico oddajo tudi na predčasnih volitvah, ki bodo 15. 12. 2014 med 15.00 in 17.00 uro v Izoli.

Za izvedbo volitev sta določena dva volišča:

 • na sedežu Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola, v ovalni sobi v pritličju;
 • v dislocirani enoti Nova Gorica Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, Delpinova 18 b, Nova Gorica, v prostorih v 1. nadstropju.

Volitve v Izoli na sedežu fakultete izvede volilni odbor v sestavi:

 1. Luka Brečko, predsednik
 2. Kristina Etling, članica
 3. Eva Prebil, članica
 4. Žan Virtnik, nadomestni član Volitve v Novi Gorici na sedežu dislocirane enote izvede volilni odbor v sestavi:
 5. Nika Merljak, predsednica
 6. Kelly Špacapan, članica
 7. Veronika Koren, član
 8. Jan Groznik, nadomestni član

Volilna komisija:

 1. Iris Ozimič
 2. Katja Avsec
 3. Katarina Kelher