Obisk UP FVZ na Univerzi vzhodnega Sarajeva

Dekan UP Fakultete za vede o zdravju izr. prof. dr. Nejc Šarabon se je minuli teden, skupaj s prodekanjo za študijske zadeve izr. prof. dr. Mihaelo Jurdana ter prodekanjo za raziskovanje in mednarodno sodelovanje doc. dr. zalo Jenko Pražnikar in članico Katedre za zdravstveno nego doc. dr. Melito Peršolja,  mudil na dvodnevnem delovnem obisku na Univerzi vzhodnega Sarajeva.

Srečali so se z rektorjem prof. dr. Radoslavom Grujićem, prorektorjem za mednarodno sodelovanje in zagotavljanje kakovosti, prof. dr. Dejanom Bokonjićem, dekanom Fakultete za tehnologijo v Zvorniku, prof. dr. Miladinom Gligorićem in dekanom Medicinske fakultete v Foči, prof. dr. Milanom Kulićem.

Namen obiska Fakultete za vede o zdravju je bila preučitev možnosti o skupnem sodelovanju na sorodnih področjih delovanja fakultet, sodelovanje pri sistemu kakovosti in iskanju priložnosti za izboljšanje izobraževalnih vsebin, dogovor o izmenjavi osebja in študentov, sodelovanje pri prijavi raziskovalnih projektov ter podpis ločenih sporazumov fakultet v okviru Splošnega sporazuma o sodelovanju, ki je že podpisan med obema univerzama.

Ob srečanju je Fakultete za vede o zdravju podpisala poseben sporazum o sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Foči in s Tehniško fakulteto v Zvorniku.

Med drugim sta se obe delegaciji dogovorili o sodelovanju Fakultete za vede o zdravju in Medicinske fakultete v Foči v okviru mednarodne konference o javnem zdravju delovno-aktine populacije, ki bo potekala septembra 2017.