Obisk skupine zunanjih strokovnjakov NAKVIS – 14. 4. 2016

Na UP Fakulteti za vede o zdravju bo potekal postopek akreditacije podaljšanja veljavnosti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA.

V okviru tega postopka nas bo obiskala skupina zunanjih strokovnjakov Nakvis (Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu).

Obisk skupine strokovnjakov bo v četrtek, 14.04.2016,

in bo trajal od 08.00 – 18.00 ure.

Študente obveščamo, da jih bodo morda evalvatorji naključno anketirali.

Vsem tistim študentom, ki bodo aktivno sodelovali v razgovorih z evalvatorji, želimo uspešno izkušnjo.

Dekanja UP Fakultete za vede o zdravju

Prof.dr. Darja Barlič-Maganja