Obisk ge. Monike Ažman, predsednice Zbornice – Zveze, na UP FVZ

Včeraj, 5. 12. 2016, je ga Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, obiskala študente magistrskega podiplomskega študisjkega programa Zdravstvena nega, v okviru projektne naloge, ki jo pripravljajo študetje pri predmetu Znanost in teorija zdravstvene nege. Študentom je predstavila delovanje in pomen Zbornice – Zveze.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje enajst regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v tridesetih strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, ki delujejo v Zbornici – Zvezi, so vključeni v Mednarodni svet medicinskih sester (ICN), Mednarodno konfederacijo babic (ICM) in v Evropsko federacijo združenj medicinskih sester (EFN) ter tako sodelujejo v globalnih prizadevanjih za najboljšo zdravstveno oskrbo prebivalcev sveta in vplivajo na zdravstvene politike.