Ob Mednarodnem dnevu študentov UP FVZ ponosna na svoje

Spoštovani študenti,

po vsem svetu, 17. novembra obeležujemo mednarodni dan študentov v spomin na dogodke leta 1939, ko so nacisti okupirali študentske domove praške univerze, deportirali več kot 1200 študentov v koncentracijska taborišča ter ubili devet študentov in profesorjev. Dve leti kasneje je mednarodni študentski svet v Londonu razglasil 17. november za mednarodni dan študentov, ki simbolizira boj študentov za človekove pravice, za razvoj demokratične družbe in boj proti diskriminaciji.

Osemdeset let pozneje, a v drugačnih okoliščinah, so izzivi podobni. Leto 2020 je še posebej velika preizkušnja za človeštvo in človečnost. S ponosom lahko trdim, da ste se študenti Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem v teh prizadevanjih še posebej izkazali. Številni ste se odzvali pozivu kliničnih okolij in drugih vladnih ali nevladnih organizacij po prostovoljcih in dodatni pomoči. V vseslovenski bazi prostovoljcev s področja zdravstva, ki jo vodijo študenti medicine in zdravstvene nege je bilo v preteklem tednu vpisanih 600 študentov različnih zdravstvenih fakultet, od tega 164 študentov Fakultete za vede o zdravju!

Vaša prizadevanja nikakor niso ostala neopažena. Postali ste navdih in spodbuda ostalim študentom v prizadevanjih za boljšo družbo. Ob vsem tem pa je potrebno poudariti, da ste še vedno vpeti v študijski proces, ki povečini poteka nemoteno. Študij in učenje naj zato še vedno ostaneta v ospredju vaših ciljev in sanj, saj tudi s tem aktivno prispevate k ustvarjanju boljših pogojev in izpolnjevanju svojih odgovornosti do družbe.

Z lepimi pozdravi,

doc. dr. Mirko Prosen,

prodekan za študentske zadeve UP FVZ