NOVOST v 2017/2018 – študij Aplikativne kineziologije na UP FVZ

Študijski programi Aplikativne kineziologije bodo s 1. 10. 2017 preneseni na UP Fakulteto za vede o zdravju. Priključitev študijskih programov predstavlja pomembno širitev in dopolnjevanje nabora študijske ponudbe  ter krepitve raziskovalne skupine fakultete.

Študijska programa Aplikativna kineziologija na 1. in 2. stopnji staatraktivna študijska programa s področja proučevanja vpliva gibalne/športne aktivnosti in okolja na človeka. 

Osnovni podatki o programih

 • Ime programa: Aplikativna kineziologija
 • Vrsta programa: univerzitetni, 1. stopnja
 • Trajanje študija: 3 leta
 • Število kreditnih točk (ECTS): 180 ECTS
 • Način študija: redni
 • Pridobljeni strokovni naslov: dplomirani kineziolog (UN) oz. diplomirana kineziologinja (UN)
 • Ime: Aplikativna kineziologija
 • Vrsta programa: magistrski program, 2. stopnja
 • Trajanje študija: 2 leti
 • Število kreditnih točk: 120 ECTS
 • Način študija: redni in izredni
 • Pridobljeni strokovni naslov:magister kineziologije oz. magistrica kineziologije (mag. kin.)

Za več informacij vabljeni k prebiranju strani Bodoči študent!