15. FVZvečer organizira Katedra za fizioterapijo

Vabljeni na 14. FVZvečer, tokrat v organizaciji Katedre za fizioterapijo UP FVZ, ki bo v četrtek, 11. 7. 2022, ob 19. uri. Z nami bosta Tatjana Jeglič in Žan Boltežar, ki bosta spregovorila o delu na področju nevrofizioterapije. Prijavni obrazec POZOR: Prijavljeni...

Sklep o razpisu nadomestnih volitev UO UP

Rektorice Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdije Kutnar, je sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UO UP). Sestavni del sklepa je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za izvolitev...

Samo obstati ne smemo! – 20 uspešnih let UP FVZ

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju v letošnjem letu praznuje 20. obletnico ustanovitve. Visoka šola za zdravstvo Izola je bila ustanovljena 22. marca 2002 in bila leto kasneje ustanovna članica Univerze na Primorskem. Konec leta 2011 se je...

ZAPOSLIMO na področju anatomije, histologije in patologoije

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 2 porsti delovni mesti: 1. D010001 Asistent – Asistent z doktoratom za področje za področje Anatomije, histologije in patologije 2. D019001 Visokošolski učitelj – docent za področje Anatomije, histologije in patologije 1....

Obisk v okviru bilateralnega projekta Slovenija – Hrvaška

V okviru bilateralnega projekta Slovenija-Hrvaška sta nas obiskala izr. prof. dr. Danijela Domljan in izr. prof. Zoran Vlaović (Fakulteta za gozdarstvo in lesno industrijo Univerze v Zagrebu). Skupaj sodelujemo na projektu z naslovom Šolsko pohištvo kot dejavnik...

MOBILNI UP 2018-2021

Mobilnost Visokošolskih učiteljev UP – Plakat – Operacija Mobilnost visokošolskih učiteljev UP 2018-2021 Doc. dr. Darjan Smajla je v okviru mobilnosti visokošolskih učiteljev UP med 7. 2. in 9. 5. 2022 gostoval na University of Granada, Faculty of Sport...