Novi prostori za izvedbo študijskega procesa v enoti v Novi Gorici

Študenti UP FVZ iz dislocirane enote v Novi Gorici po novem opravljajo kabinetne vaje v na novo pridobljenih dodatnih prostorih.

Pridobitev je pomembna za pedagoški proces. Študentom in učiteljem želimo uspešno delo v študijskem letu 2018/2019.