NOV doktorski študijski program PREVENTIVA ZA ZDRAVJE 2020/2021

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je akreditirala nov doktorski študijski program PREVENTIVA ZA ZDRAVJE.

Namen novega študijskega programa je izobraziti raziskovalca oziroma raziskovalno-razvojnega strokovnjaka, ki bo s svojim delovanjem nadgrajeval obstoječa in ustvarjal nova znanja s področja preventive. Študent se bo naučil povezovati znanja s področij kineziologije, dietetike, fizioterapije in zdravstvene nege v celovite rešitve za varovanje in krepitev zdravja. Gre za področja, ki v svetu pridobivajo na družbenem pomenu, kopičijo pa se tudi z znanstvenimi raziskavami podprti dokazi, da so to stroke, za katere obstajajo številne indikacije na področju preventivnega ukrepanja.

Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor. Po končanem študiju bo doktor znanosti s tega področja usposobljen za samostojno in kreativno znanstveno delo, načrtovanje strategij za reševanje sodobnih družbenih problemov s področja preventive, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoj raziskovalnih metod, poročanje o raziskovalnih dosežkih ter prenos znanj v prakso.

Študij traja 3 leta in obsega 180 ECTS. Po zaključku študija pridobi študent znanstveni naziv »Doktor/Doktorica znanosti«.


Prvo generacijo nameravamo vpisati v študijskem letu 2020/2021.