Noč raziskovalcev – Dan odprtih vrat UP FVZ 2019

Spoštovani!

UP Fakulteta za vede o zdravju v Izoli bo v petek, 27. septembra 2019, ponovno odprla vrata v svoje prostore učencem in dijakom, ki jih zanima dejavnost fakultete v najširšem pomenu besede. Aktivnosti tega dne bo UP FVZ tudi letos združila z vseevropskim dogodkom NOČ RAZISKOVALCEV https://www.ern.um.si/, ki pod okriljem vseevropske akcije v okviru programa za raziskovanje in tehnološki razvoj Horizon 2020 poteka v večini evropskih držav na isti dan in katerega namen je mladim približati poklic in življenje znanstvenikov, njihovo pomembno vlogo v družbi in znanost na splošno, namen aktivnosti Noči raziskovalcev 2019 pa je približati javnosti tudi human in skrben značaj znanstvenikov, z občutkom za humor in zabavo.

Ta dan bodo na fakulteti na različnih tematskih postajah (predavalnicah, kabinetih, laboratorijih) potekale predstavitve posameznih področij delovanja fakultete, s posebnim poudarkom na praktičnih primerih in postopkih.

Aktivnosti so namenjene širši, a predvsem mlajši populaciji (osnovnim in srednjim šolam), saj želimo mladim približati delo izobraževalnih in raziskovalnih ustanov. Prepričani smo, da bodo predstavitve, eksperimenti in izkustveno učenje pritegnili zanimanje otrok in mladostnikov. V predlaganih vsebinah boste zagotovo našli tudi take, ki jih lahko uvrstite pri obveznih oz. izbirnih predmetih.

Za več informacij pišite na info@fvz.upr.si.

Predvidene delavnice:

  • Razumeti staranje
  • Preizkusite se v vlogi reševalca
  • Igra z živili/ Uravnotežen obrok
  • Hrana in možgani
  • Poskusi v laboratoriju in svet celic
  • Gibalni izziv
  • EU kotiček