Navodila za varno delo

V spodnjih povezavah pa dodatna navodila za varno delo študentov študijskega programa 1. stopnje Prehransko svetovanje  dietetika in študijskega programa 2. stopnje Dietetikahttp://www.vardel.si/home/navodila-za-varno-delo

ter nekaj več o Sistemu javnega alarmiranjahttp://www.sos112.si/slo/page.php?src=sj1.htm