Doc. dr. Milan Hosta postal član delovne skupine Consciousness Education Collaborative Inquiry
Raziskovanje novih dimenzij zavesti: doc. dr. Milan Hosta je postal član prestižne mednarodne delovne skupine

Naš sodelavec doc. dr. Milan Hosta je postal aktivni član delovne skupine Consciousness Education Collaborative Inquiry, ki deluje v okviru Galileo Commission: Scientific and Medical Worldwide Network. Ta priznana mreža združuje znanstvenike in medicinske strokovnjake z vsega sveta, ki si prizadevajo za vključitev postmaterialističnih perspektiv zavesti v izobraževalni sistem na vseh ravneh – od zgodnjih let do visokošolskega izobraževanja in naprej.

Projekt Consciousness Education si prizadeva razširiti razumevanje zavesti s poudarkom na različnih perspektivah o izvoru in naravi zavesti ter njihovih implikacijah za načine bivanja, znanja, poučevanja in učenja. Vključitev pojma “perspektive” je ključnega pomena, saj omogoča odprtost do alternativnih načinov razumevanja zavesti in spodbuja konstruktivni dialog o raznolikih pomenih, ki jih zavest ima v različnih kontekstih.

S tem korakom naš kolega ne samo utrjuje svojo zavezanost k raziskovanju globin človeškega telesa in duha, ampak tudi utira pot novim generacijam učiteljev, raziskovalcev in študentov, da razširijo svoje razumevanje zavesti in njenih večdimenzionalnih aspektov.

Dostopnost