MEDNARODNI DAN ŠTUDENTOV / 17. november
17. novembra obeležujemo MEDNARODNI DAN ŠTUDENTOV.

nti in študentke Fakultete za vede o zdravju!

Vsako leto 17. novembra praznujemo mednarodni dan študentov kot pomemben trenutek v zgodovini študentskih gibanj po vsem svetu. Ta dan nas spominja na dediščino študentov, ki so se borili za pravice, svobodo in boljše pogoje izobraževanja. Na ta datum leta 1939 so nacisti zavzeli praško univerzo, kot odgovor na študentske demonstracije in deportirali več kot 1200 študentov v koncentracijska taborišča. Ta tragični dogodek je postal simbol odpora in združevanja študentov po vsej Evropi. Kasnejši dogodki 17. novembra so prav tako zaznamovali študentska gibanja, vključno z uporom študentov v Grčiji leta 1973 ter češkoslovaško revolucijo leta 1989.

Mednarodni dan študentov zato predstavlja spomin na prizadevanja študentov za boljši jutri ter nas spodbuja k razmisleku o našem vplivu na družbo in o tem, kako lahko vsak od nas sodeluje pri oblikovanju boljših izobraževalnih pogojev ter izboljšanju položaja mladih v družbi.

Ob praznovanju današnjega dne bi se rad posebej zahvalil za vašo proaktivno vlogo pri sooblikovanju študentskega življenja, študija in soupravljanju fakultete. Posebej bi rad pohvalil vašo vlogo v tutorskem sistemu, saj s tem ustvarjate podporno okolje, ki je ključno za uspeh naših študentov. Sposobnost deljenja znanj, izkušenj in spodbujanja vrstniškega sodelovanja je neprecenljiva in vem, da ste postali vzor mnogim študentom. Obenem so vaši glasovi in predlogi ključni za oblikovanje okolja, ki ustreza potrebam študentov, pri čemer ste prav študenti Fakultete za vede o zdravju velikokrat prvi, ki dajete pobude in vodite. Vaša angažiranost pri različnih pobudah in projektih zato dodatno prispeva k razvoju fakultete in skupnosti, v kateri živimo.

Naj današnji dan predvsem služi kot navdih za vaš nadaljnji osebni in profesionalni razvoj.

Lepo praznujte!

izr. prof. dr. Mirko Prosen, prodekan za študentske zadeve

Dostopnost