Mednarodni dan medicinskih sester, 12. maj

Letošnji mednarodni dan medicinskih sester poteka pod geslom Medicinske sestre: vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

»Slovenske medicinske sestre pomembno prispevamo k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni prebivalcev Slovenije. Smo edina poklicna skupina, ki je ob pacientu 24 ur na dan, vse dni v letu. Paciente spremljamo v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Izvajamo zdravstveno vzgojno delo v vrtcih in izobraževalnih ustanovah, spremljamo zdravstveno stanje prebivalcev v referenčnih ambulantah, nudimo prvo in nujno medicinsko pomoč, samostojno izvajamo zdravstveno nego bolnika in spremljamo njegovo zdravstveno stanje v bolnišnicah, kot patronažne medicinske sestre zagotavljamo zdravstveno obravnavo v mestih in v lokalnem okolju ter smo tiste, ki bomo skrbele za vas v socialnovarstvenih zavodih. Zaradi kompleksnih zahtev zdravstvenega varstva prevzemamo vedno večje odgovornosti, čeprav se naše vloge marsikdo zave šele takrat, ko se znajde v osebni stiski. Ker se zavedamo svoje odgovornosti, vse glasneje opozarjamo na svoje in pacientove pravice. Osnovna pravica vsakega pacienta je namreč varna, kakovostna in strokovna zdravstvena obravnava, ki jo lahko medicinske sestre zagotavljamo le, če nas je dovolj. Podatki kažejo, da je samo v bolnišničnih okoljih 20–25 odstotkov premalo medicinskih sester, v domovih za starejše pa je stanje še slabše,« je še dodala Ažmanova.

Na slovesni akademiji Zbornice za zdravstveno in babiško nego bo Zlate znake zbornice prejelo deset medicinskih sester: klinična mentorica UP FVZ Doroteja Dobrinja, mag. Darja Kramar, Branka Mikluž, Kristina Novak, Alojzija Prestor in Mirjana Rep. Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo pa bo letos prejela Marija Šipec.
 

Iskreno čestitamo vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ter babicam, ki so praznovale v preteklem tednu. S ponosom čestitamo tudi našim srčno iskrivim študentkam in študentom zdravstvene nege!

Kolektiv Katedre za zdravstveno nego UP FVZ

Letak ob mednarodnem dnevu medicinskih sester si lahko ogledate tu.

Dostopnost