Lastovke UP 2018, 9. 3. 2018 od 9h dalje

Projektna skupina InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja Univerze na Primorskem (UP), vas vabi na prve Lastovke UP. Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v visokošolskem pedagoškem procesu in predstavitvi primerov dobre rabe IKT v fizičnem in navideznem prostoru.

Konferenca Latovke UP, ki se izvaja v okviru Tedna odprtega učenja (https://www.openeducationweek.org/), bo 9. 3. 2018 v prostorih UP Fakultete za management, Trg Brolo 4, Koper.

Na konferenco ste vabljeni vsi, ki ste z uporabo IKT v visokem šolstvu povezani: učitelji in sodelavci ter tudi strokovni delavci, dekani in prodekani. Vabljena tudi druga zainteresirana javnost.

Pomembni dnevi:

  • 25. 2. 2018 – Rok prijave za aktivne udeležence (naslov in povzetek prispevka, v obsegu do največ 300 besed, pošljite do roka na naslov: lastovkeup@upr.si)
  • 2. 3. 2018 – Objava programa konference
  • 6. 3. 2018 – Rok prijave za udeležence brez prispevka

Vabilo z več informacijami si lahko preberete tukaj.