Kontaktna oseba 

Mariza Bulič, univ. dipl. kom.

Služba za organizacijo usposabljanj in drugih dogodkov

 

UP Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42

6310 Izola

tel.: 05/ 66-26-470

e-naslov: mariza.bulic@fvz.upr.si

Dostopnost