Kontakt

Kontaktna oseba 

Mariza Bulič

samostojna strokovna delavka

za področje vseživljenjskega izobraževanja

 

UP Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42

6310 Izola

tel.: 05/ 66-26-477

e-naslov: mariza.bulic@fvz.upr.si