Knjižnjično gradivo
Naročene tuje serijske publikacije

The American Journal of Clinical Nutrition – COBISSonline

Clinical Simulation in Nursing – online (samo online izd.)

International Journal of Nursing Studies – COBISSonline

Journal of Advanced Nursing – COBISSonline

Journal of Clinical Nursing – COBISSonline

Journal of Emergency Nursing  – online (samo online izd.)

Journal of Nutrition – COBISSonline

Journal of Nutrition Education and Behavior – COBISSonline

Lab Times – COBISS , online

Nursing Ethics – COBISSonline

Worldviews on Evidence-Based Nursing – COBISSonline 

Naročene slovenske serijske publikacije (ozr. prosto dostopne)
Dietetikus  COBISS Farmacevtski vestnik  COBISS, online Gastroenterolog  COBISS, online Kakovostna starost  COBIBSS, online Monitor –COBIBSSonline Obzornik zdravstvene nege – COBIBSSonline Pet zvezdic – COBISS, online  Psihološka obzorja – COBIBSSonline Radiology and oncology – COBIBSSonline Rehabilitacija – COBISSonline Revija za zdravstvene vede-  COBISSonline Slovenska pediatrija – COBIBSS ŠENT – COBIBSSonline ZPS test – COBIBSSonline Zdravniški vestnik – COBIBSSonline Zdravstveno varstvo – COBIBSSonline
Diplomske naloge (Zdravstvena nega in Aplikativna kineziologija)
Zaključne projektne naloge (Prehransko svetovanje - dietetika)
Magistrska dela
Doktorske disertacije