Klinično in praktično usposabljanje

UP Fakulteta za vede o zdravju je pri svojem delovanju, zlasti z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov v delovnem okolju, aktivno vpeta v širši družbeni in gospodarski prostor.

Klinično usposabljanje poteka v zdravstvenih zavodih z nazivom učnega zavoda, večinoma bolnišnicah in zdravstvenih domovih, ki so locirani zlasti v obalno-kraški regiji, nekaj jih je tudi na Goriškem in Notranjskem, medtem ko se praktično usposabljanje izvaja v javnih in gospodarskih zavodih, ki se nahajajo po celotni Sloveniji. Med večjimi učnimi zavodi so Splošna bolnišnica Izola, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Psihiatrična bolnišnica Idrija, Bolnišnica Postojna, Zdravstveni dom Koper in drugi.

Praktično usposabljanje v delovnem okolju predstavlja za fakulteto živi most povezovanja ter izmenjave potreb in izkušenj med pedagoško-raziskovalnim področjem ter gospodarskimi in javnimi službami. Fakulteta daje velik poudarek kontinuiranemu strokovnemu izpopolnjevanju mentorjev v učnih zavodih v okviru programa vseživljenjskega izobraževanja. 

 

NAČRT PREVENTIVNIH IN VARNOSTNIH UKREPOV NA KLINIČNEM USPOSABLJANJU

Do pravilnikov in obrazcev s področja kliničnega in praktičnega usposabljanja lahko dostopate tukaj

OBVESTILO ŠTUDENTOM O OBVEZNEM CEPLJENJU

Skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih morajo študenti opraviti obvezna cepljena, določena s Pravilnikom o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili.

Zaradi potencialne izpostavljenosti nalezljivim boleznim in možnim prenosom okužb na paciente, zdravstveni zavodi zahtevajo, da študenti študijske smeri Zdravstvena nega pred vstopom v klinično okolje opravijo dodatna cepljenja, ki se zahtevajo za delovno mesto, na katerem opravljajo klinično usposabljanje (npr. cepljenje proti gripi, hepatitisu B, ošpicam). Cepljene proti hepatitisu B se za študente s statusom izvaja v okviru rednega sistematskega pregleda v 1. letniku. V nasprotnem primeru se študenti kliničnega usposabljanja v delovnem okolju ne morejo udeležiti.

Obveznost dodatnega cepljenja velja tudi za študente drugih študijskih smeri, ki se odločijo praktično usposabljanje opravljati v zdravstvenih ali drugih zavodih, ki tovrstna cepljenja zahtevajo.

Vsem študentom, ki se udeležujejo vaj v naravi, priporočamo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu in/ali proti steklini.

Izvleček iz Pravilnika o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili:

Cepljenje študentov v okviru rutinskega programa cepljenja opravljajo šolski zdravniki v javnih zdravstvenih zavodih in zasebni zdravniki. Cepljenje proti steklini opravljajo območne enote NIJZ.