Erasmus+ kombinirani intenzivni program (KIP) [Univerza na Malti]

Študente programa Zdravstvena nega in Fizioterapija (2. stopnja) vabimo k prijavi na Erasmus+ kombinirani intenzivni program (KIP), ki se bo v študijskem letu 2023/2024 izvajal na Univerzi na Malti.

Tema KIP-a je področje bolnišniških okužb.  

KIP je sestavljen iz 5-dnevne fizične mobilnosti, ki bo potekala na Univerzi na Malti predvidoma v aprilu 2024 ter študija na daljavo, ki bo potekal izmenjaje med decembrom 2023 in marcem 2024.

Delo bosta vodili in usmerjali visokošolski učiteljici UP FVZ – viš. pred. Helena Skočir in prof. dr. Darja Barlič Maganja, ki se bosta tudi udeležili mobilnosti na Malti.

Program bo v celoti potekal v angleškem jeziku.

Študenti bodo z udeležbo na KIP-u pridobili 5 ECTS, ki jih bodo lahko uveljavljali za priznanje neformalno pridobljenih znanj (več informacij o tem pridobijo pri vodji KIP-a).

 

Več informacij za udeležbo študentov na kombiniranih intenzivnih programih (KIP-ih) v okviru programa Erasmus+ KA131 na povezavi: https://www.upr.si/si/studij–vpis/mobilni-studentje/razpisi-za-odhodne-studentske-mobilnosti/novo-razpis-za-udelezbo-studentov-na-kombiniranih-intenzivnih-programih-v-okviru-programa-erasmus-ka.

 

Prosimo, da študentje namero o udeležbi na mobilnost sporočite na international@fvz.upr.si, najpozneje do petka, 15. septembra 2023.

Vprašanja glede KIP lahko posredujete na elektronski naslov: international@fvz.upr.si, darja.maganja@fvz.upr.si ali helena.skocir@fvz.upr.si.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Dostopnost