“kick off meeting” projekta INTEGRA

V četrtek, 7. 12. 2017, se je na Univerz v Trstu odvil “kick off meeting” projekta INTEGRA. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v skupni višini 611.072,85 EUR. trajal bo od oktobra 2017 do marca 2019.

Projekt obravnava doslej manj raziskano temo o varovanju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci. Skupni cilj projekta je povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja žensk migrantk, z razvojem indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja ter razvoja skupnih smernic. Uporaba skupnega protokola za ukrepanje bo omogočilo zdravstvenim delavcem ustrezno reševanje omenjene prometnike na čezmejnem področju.

  • Vodilni partner projekta: Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede DiSPeS/Oddelek za medicinske vede DSM
  • Partnerji pri projektu: Zavod za hospitalizacijo in nego znastvenega značaja za materinstvo in otroke IRCSS Burlo Garofolo, Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju in Bolnišnica Postojna.
  • Pridruženi partner: italijansko društvo ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere.