Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Nives Bogataj Jontez

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

Vljudno vabljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Preventiva za zdravje

Nives Bogataj Jontez

z naslovom 

»Kazalniki zdravja, povezani z dolgoživostjo, pri različnih prehranjevalnih načinih«

pod mentorstvom izr. prof. dr. Nine Mohorko in somentorstvom doc. dr. Saše Kenig.

Predstavitev bo potekala 30. marca 2022 ob 11.00 v Predavalnici 3 na sedežu fakultete.

Vabljeni!