Javna predstavitev teme doktorske disertacije Kaje Kastelic

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Vljudno vabljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Kaje Kastelic

z naslovom

»Associations between 24-hour movement behaviours and low back pain«

pod mentorstvom prof. dr. Željka Pedišića in somentorstvom doc. dr. Michaela D. Burnarda in prof. dr. Nejca Šarabona.

Predstavitev bo potekala 12. maja 2021 ob 13. uri preko videokonference ZOOM.

Za udeležbo na javni predstavitvi teme izpolnite e-prijavnico najkasneje do 12. 5. 2021 do 7. ure.

Spletno povezavo do videokonference bodo prijavljeni udeleženci prejeli na elektronski naslov.

Referat za študentske zadeve UP FVZ