Izr. prof. dr. Nejc Šarabon prejemnik priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2018

Med prejemniki priznanj Prometej znanosti izr. prof. dr. Nejc Šarabon

Ljubljana, Koper, 23. januar 2019 –  dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije (SZF), v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti posameznikom in skupinam, ki so bili v preteklem letu naj bolj odmevni pri promoviranju znanosti, podelil priznanja Prometej znanosti in najvišji naziv Komunikator znanosti. Za leto 2018 je priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju prejel tudi dekan UP Fakultete za vede o zdravju izr. prof. dr. Nejc Šarabon.

Komuniciranje znanosti ima bistven vpliv na ozaveščenost državljanov o razvojni vlogi znanosti v sodobni družbi. Je osnovno sredstvo in s tem način popularizacije znanosti. Slovenski raziskovalci, učitelji, umetniki in novinarji se tega vedno bolj zavedajo.  SZF tako v začetku januarja vsako leto podeli več vrst priznanj za dosežke posameznikov, skupin in organizacij, ki se posvečajo komunikaciji znanosti, o znanosti in za znanost s splošno javnostjo. Najstarejša oblika letne podelitve so priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki jih podeljuje SZF od leta 2003 dalje. Podeljujejo se najbolj kakovostnim in najodmevnejšim komunikatorjem za življenjsko delovanje in za naj dosežke v zadnjih nekaj letih ter še zlasti v preteklem letu.

Na letošnji slavnostni akademiji so podelili 13 priznanj Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Z Univerze na Primorskem so priznanje prejeli: dekan Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, izr. prof. dr. Nejc Šarabon (posamično) ter Oddelek za slavistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in Radio Koper za skupen projekt »Kotiček za jeziček«. Med finalisti izbora za leto 2018 za Komunikatorja znanosti pa sta bila tudi doc. dr. Aksinja Kermauner s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in prof. dr. Borut Likar s Fakultete za management Univerze na Primorskem.

Dekanu iskreno čestitamo in želimo uspešno promocijo znanosti tudi v prihodnje!

Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, prejemnik priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2018

Izr. prof. dr. Nejc Šarabon je dekan Fakultete za vede o zdravju, Univerze na Primorskem od leta 2016. Po osnovni izobrazbi je profesor športne vzgoje in univerzitetni diplomirani fizioterapevt. Doktoriral je leta 2005 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport. Njegovo doktorsko in post-doktorsko izobraževanje je v večji meri potekalo na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, UKC Ljubljana, v okviru česar je proučeval senzorično-motorične integracijske mehanizme in zakonitosti živčno-mišičnega nadzora gibanja pri človeku. Pozneje, pa vse do danes, je  kot izjemno zagnan raziskovalec vključen v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte. Njegova izjemno bogata bibliografija obsega več kot 500 zapisov, kjer izstopa objava znanstvenih del, a se pri svojem delovanju osredotoča tudi na komuniciranje uporabe znanstvenih dosežkov v vsakdanjem življenju in športu ter svetovanje (t. i. »uporabna znanost« ali bolje rečeno »uporaba znanosti«).