Iščemo prostovoljce za tradicionalni Luka Koper 8. Istrski maraton

Vabimo študente vseh študijskih smeri vseh stopenj (zdravstvena nega, prehransko svetovanje – dietetika, fizioterapija ter aplikativna kineziologija), k prostovoljstvu na tradicionalnem Luka Koper 8. Istrskem maratonu.

UP FVZ že od vsega začetka zagotavlja prostovoljce ter člane ekip »Istrskih-tekaških angelčkov«.

Maraton bo potekal v nedeljo, 10. 04. 2022. 

Študenti drugih in tretjih letnikov ter podiplomski študenti sodelujejo pri končnih kilometrih maratona kot spodbuda tekačem in pomoč drugim službam. Na terenu bodo formirane dvojice. V vsaki dvojici bo študent zdrasvtvene nege in študent druge smeri. Vsi bodo deležni tudi izobraževanja s strani zdravnika medicine dela in športa, doc. Davida Ravnika, Ph.D. (Republika Češka) in dr. Katarine Merše Lovrinčević. Za vsakega prostovoljca bo poskrbljeno s hrano, prejel pa bo tudi spominsko majico ter potrdilo. Študentom se lahko ure udeležbe priznajo kot del obveznosti (predhodno se bo potrebno dogovoriti s posameznimi nosilci predmetov oz. prdekani, ki vodijo katedre).

Kandidati za prostovoljce iz UP FVZ se lahko prijavite direktno pri učiteljih koordinatorjih na Fakulteti za vede o zdravju, in sicer do 28. 03. 2022. Hkrati s prijavo navedite letnik in smer študija, številko majice (S, M, L, XL) ter vrsto obroka (vegetarijanski ali mesni). 

Koordinatorja UP FVZ:

Doc. David Ravnik, Ph.D. (Republika Češka): david.ravnik@fvz.upr.si

Dr. Katarina Merše Lovrinčević:  katarina.merse@fvz.upr.si

Dostopnost