Gostovanje prof. Joy Merrell na UP FVZ (26. – 29. 3. 2018)

Predavanje prof. Joy Merrell v okviru projekta GOST UP (26. – 29. 3. 2018)

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

VABI NA NASLEDNJA PREDAVANJA prof. JOY MERRELL (Swansea University, Wales, Velika Britanija):

“Communication Methods and Techniques in Health Care”– v ponedeljek, 26. 3. 2018: 16:00 – 18:00 (UP FVZ, Predavalnica 2) – predmet Komunikacijske veščine za zaposlene v zdravstvu (doc. dr. Katarina Babnik)

“Hospital Infection Prevention”– v torek, 27. 3. 2018: 16:00 – 18:00 (UP FVZ, Predavalnica 1) – predmet Preprečevanje bolnišničnih okužb (Helena Skočir)

“Health-related Lifestyle”– v sredo, 28. 3. 2018: 16:00 – 18:00 (UP FVZ, Predavalnica 4) – predmet Z zdravjem povezan življenjski slog (doc. dr. David Ravnik)

“Nursing Supervision”– v četrtek, 29. 3. 2018: 16:00 – 18:00 (Eda Center Nova Gorica, Predavalnica 3) – predmet Supervizija (Urška Bogataj)

VLJUDNO VABLJENI!

Operacija Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem  – GOST UP.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operation Hosting foreign experts and professors at the University of Primorska – GUEST UP.

Investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.