Gostovanje na Univerzi Vzhodno Sarajevo

V juliju so  sodelavke  Katedre za zdravstveno nego Helena Skočir, Ester Benko in doc. dr. Melita Peršolja gostovale na Univerzi Vzhodno Sarajevo, na Medicinski fakulteti v Foči. Pripravile so predavanja in delavnice z naslovom “Student Nurses’ practice: organization & assesment”, ki so bile namenjene predavateljem in kliničnim mentorjem študentov zdravstvene nege. Kolegi iz Bosne in Hercegovine, ki so se izkazali kot odlični gostitelji, bodo že prihodnji mesec vrnili obisk ter za profesorje UP FVZ izvedli delavnice o modelih ocenjevanja študentov.